جستجو برای:

   

250 مورد

فروش آپارتمان در شهرکرد - دروازه سامان

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 7
قیمت کل: 630,000,000,000
قیمت متری: 5,200
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4232177
تاریخ: 1398/08/06

فروش مغازه و املاک تجاری در شهرکرد - دوازده محرم شمالی

مغازه و املاک تجاری 14 متری، تجاري ، اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 500,000,000
قیمت متری: 36
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4232175
تاریخ: 1398/06/30

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - میرآبادغربی

زمین - کلنگی 250 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 950,000,000
قیمت متری: 3,800
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4232174
تاریخ: 1398/06/30

فروش آپارتمان در شهرکرد - دروازه سامان

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 4,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4232173
تاریخ: 1398/06/30

فروش آپارتمان در شهرکرد - ناصرخسرو

آپارتمان 105 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 735,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222188
تاریخ: 1398/06/30

فروش آپارتمان در شهرکرد - پاسداران

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222187
تاریخ: 1398/04/24

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - میرآبادغربی

زمین - کلنگی 200 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222186
تاریخ: 1398/04/18

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - گودال چشمه

ويلا - خانه 220 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222185
تاریخ: 1398/04/18

فروش آپارتمان در شهرکرد - نامجو

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 6,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222184
تاریخ: 1398/04/12

فروش ويلا - خانه در فولاد شهر - شهرک فرهنگیان

ويلا - خانه 400 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 1,100,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222182
تاریخ: 1398/04/12

پيش فروش آپارتمان در شهرکرد - کوی پلیس

آپارتمان 85 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222181
تاریخ: 1398/04/09

فروش آپارتمان در شهرکرد - حافظ شمالی

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 600
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222180
تاریخ: 1398/04/06

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - ورزش

ويلا - خانه 467 متری، مسكوني ، 5 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222179
تاریخ: 1398/04/02

فروش آپارتمان در شهرکرد - فردوسی

آپارتمان 110 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222178
تاریخ: 1398/03/22

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - میرآبادشرقی

ويلا - خانه 260 متری، مسكوني ، 5 اتاق، 25 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 970,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222175
تاریخ: 1398/03/21

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - شریعتی شرقی

ويلا - خانه 300 متری، مسكوني ، 6 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,300,000,000
قیمت متری: 6,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222173
تاریخ: 1398/03/19

فروش مغازه و املاک تجاری در شهرکرد - سعدی غربی

مغازه و املاک تجاری 210 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,500,000,000
قیمت متری: 15,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222172
تاریخ: 1398/03/01

فروش آپارتمان در شهرکرد - سعدی غربی

آپارتمان 56 متری، موقعيت اداري ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 470,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222171
تاریخ: 1398/03/01

فروش آپارتمان در شهرکرد - کاشانی غربی

آپارتمان 123 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,230,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222167
تاریخ: 1398/02/26

فروش آپارتمان در شهرکرد - میدان امام حسین

آپارتمان 89 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 400,000,000
قیمت متری: 4,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222166
تاریخ: 1398/02/24

لطفا منتظر بمانید...