درباره ما

کوروش کبیری هستم کارشناس اقتصادی در امور سرمایه گذاری ملکی و بازار مالی از قبیل بورس اواق بهادار ، ارز و ارزرمزها ، طلاو نقره

خوشحال می شوم بتوانم قدمی هر چند کوچک برای دوستان و مراجعین محترم بردارم