جستجو برای:

   

213 مورد

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - جانبازان گودال چشمه

ويلا - خانه 300 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,500,000,000
قیمت متری: 14,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4232180
تاریخ: 1399/06/01

فروش آپارتمان در شهرکرد - سعدی شرقی

آپارتمان 160 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222152
تاریخ: 1398/02/14

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - میرآبادشرقی

ويلا - خانه 500 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222140
تاریخ: 1398/03/30

فروش آپارتمان در شهرکرد - بلوار آزادی

آپارتمان 160 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 950,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222137
تاریخ: 1398/02/12

فروش آپارتمان در شهرکرد - کوی پلیس کاشانی شرقی

آپارتمان 121 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 4,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222136
تاریخ: 1398/02/23

فروش آپارتمان در شهرکرد - میدان امام حسین

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 380,000,000
قیمت متری: 3,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222135
تاریخ: 1398/01/25

فروش آپارتمان در شهرکرد - میدان امام حسین

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 380,000,000
قیمت متری: 3,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222134
تاریخ: 1398/01/25

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - محله قدس

ويلا - خانه 400 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222133
تاریخ: 1398/02/12

فروش آپارتمان در شهرکرد - میدان امام حسین

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 7
قیمت کل: 500,000,000
قیمت متری: 4,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222132
تاریخ: 1398/01/24

فروش آپارتمان در شهرکرد - گودال چشمه

آپارتمان 145 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 6,900,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222131
تاریخ: 1398/01/28

فروش آپارتمان در شهرکرد - گودال چشمه

آپارتمان 110 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 770,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222130
تاریخ: 1398/01/28

فروش آپارتمان در شهرکرد - ورزش

آپارتمان 110 متری، مسکونی-اداری ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت کل: 500,000,000
قیمت متری: 4,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222129
تاریخ: 1398/01/28

فروش آپارتمان در شهرکرد - گودال چشمه

آپارتمان 194 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,660,000,000
قیمت متری: 8,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222128
تاریخ: 1398/02/21

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - ملت غربی

زمین - کلنگی 173 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 615,000,000
قیمت متری: 3,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4212128
تاریخ: 1398/01/18

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - منظریه

زمین - کلنگی 33 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 60,000,000
قیمت متری: 2,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4202131
تاریخ: 1397/09/06

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - میرآبادغربی

زمین - کلنگی 413 متری، تجاری مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 4,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4202130
تاریخ: 1397/09/05

فروش آپارتمان در شهرکرد - حافظ شمالی

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 9
قیمت کل: 225,000,000
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4202129
تاریخ: 1397/10/16

فروش آپارتمان در شهرکرد - فردوسی

آپارتمان 108 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 378,000,000
قیمت متری: 3,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4202128
تاریخ: 1397/09/05

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - معلم

زمین - کلنگی 230 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,300,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192216
تاریخ: 1397/09/05

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - دانشسرا

ويلا - خانه 300 متری، مسكوني ، 4 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 1,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192215
تاریخ: 1397/09/05

لطفا منتظر بمانید...