جستجو برای:

   

223 مورد

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - گودال چشمه

ويلا - خانه 220 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222185
تاریخ: 1398/04/18

فروش آپارتمان در شهرکرد - نامجو

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 6,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222184
تاریخ: 1398/04/12

فروش ويلا - خانه در فولاد شهر - شهرک فرهنگیان

ويلا - خانه 400 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 1,100,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222182
تاریخ: 1398/04/12

پيش فروش آپارتمان در شهرکرد - کوی پلیس

آپارتمان 85 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222181
تاریخ: 1398/04/09

فروش آپارتمان در شهرکرد - حافظ شمالی

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 600
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222180
تاریخ: 1398/04/06

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - ورزش

ويلا - خانه 467 متری، مسكوني ، 5 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222179
تاریخ: 1398/04/02

فروش آپارتمان در شهرکرد - فردوسی

آپارتمان 110 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222178
تاریخ: 1398/03/22

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - میرآبادشرقی

ويلا - خانه 260 متری، مسكوني ، 5 اتاق، 25 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 970,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222175
تاریخ: 1398/03/21

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - ناصرخسرو

زمین - کلنگی 283 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,400,000,000
قیمت متری: 15,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222160
تاریخ: 1398/02/22

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - پاسداران

ويلا - خانه 230 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,950,000,000
قیمت متری: 6,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222158
تاریخ: 1398/02/18

فروش آپارتمان در شهرکرد - فلکه آبی

آپارتمان 101 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 580,000,000
قیمت متری: 5,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222156
تاریخ: 1398/02/16

فروش آپارتمان در شهرکرد - سعدی شرقی

آپارتمان 160 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222152
تاریخ: 1398/02/14

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - میرآبادشرقی

ويلا - خانه 500 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222140
تاریخ: 1398/03/30

فروش آپارتمان در شهرکرد - بلوار آزادی

آپارتمان 160 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 950,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222137
تاریخ: 1398/02/12

فروش آپارتمان در شهرکرد - کوی پلیس کاشانی شرقی

آپارتمان 121 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 4,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222136
تاریخ: 1398/02/23

فروش آپارتمان در شهرکرد - میدان امام حسین

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 380,000,000
قیمت متری: 3,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222135
تاریخ: 1398/01/25

فروش آپارتمان در شهرکرد - میدان امام حسین

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 380,000,000
قیمت متری: 3,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222134
تاریخ: 1398/01/25

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - محله قدس

ويلا - خانه 400 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222133
تاریخ: 1398/02/12

فروش آپارتمان در شهرکرد - میدان امام حسین

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 7
قیمت کل: 500,000,000
قیمت متری: 4,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222132
تاریخ: 1398/01/24

فروش آپارتمان در شهرکرد - گودال چشمه

آپارتمان 145 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 6,900,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4222131
تاریخ: 1398/01/28

لطفا منتظر بمانید...