جستجو برای:

   

198 مورد

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - جانبازان گودال چشمه

ويلا - خانه 300 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,500,000,000
قیمت متری: 14,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4232180
تاریخ: 1399/09/16

فروش آپارتمان در شهرکرد - حافظ شمالی

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 9
قیمت کل: 225,000,000
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4202129
تاریخ: 1397/10/16

فروش آپارتمان در شهرکرد - فردوسی

آپارتمان 108 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 378,000,000
قیمت متری: 3,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4202128
تاریخ: 1397/09/05

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - معلم

زمین - کلنگی 230 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,300,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192216
تاریخ: 1397/09/05

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - دانشسرا

ويلا - خانه 300 متری، مسكوني ، 4 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 1,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192215
تاریخ: 1397/09/05

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - میرآبادشرقی

ويلا - خانه 170 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 870,000,000
قیمت متری: 3,620,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192214
تاریخ: 1397/09/05

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - طالقانی شمالی

زمین - کلنگی 200 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,400,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192213
تاریخ: 1397/08/25

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - خواجه نصیر غربی

زمین - کلنگی 180 متری، تجاری مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,120,000,000
قیمت متری: 6,200,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192212
تاریخ: 1397/08/25

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - کوره ها

زمین - کلنگی 310 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 620,000,000
قیمت متری: 2,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192211
تاریخ: 1397/08/25

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - کوره ها

زمین - کلنگی 200 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 400,000,000
قیمت متری: 2,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192210
تاریخ: 1397/08/25

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - جاده فرخشهر

زمین - کلنگی 5500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 7,500,000,000
قیمت متری: 1,500,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192209
تاریخ: 1397/08/25

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - کوی پلیس

زمین - کلنگی 224 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 3,300,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192208
تاریخ: 1397/08/22

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - منظریه

زمین - کلنگی 266 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 478,000,000
قیمت متری: 1,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192207
تاریخ: 1397/08/22

فروش آپارتمان در شهرکرد - کوی پلیس

آپارتمان 155 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 5,100,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192206
تاریخ: 1397/08/22

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - سعدی غربی

زمین - کلنگی 370 متری، تجاری مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,400,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192205
تاریخ: 1397/08/20

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - سه راه سینما

زمین - کلنگی 550 متری، تجاری مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 5,500,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192204
تاریخ: 1397/08/20

فروش زمین - کلنگی در شهرکرد - میرآبادشرقی

زمین - کلنگی 400 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192203
تاریخ: 1397/08/20

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شهرکرد - میدان بسیج

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 650 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,600,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192202
تاریخ: 1397/08/20

فروش ويلا - خانه در شهرکرد - میرآبادغربی

ويلا - خانه 250 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 2,800,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192201
تاریخ: 1397/08/20

فروش آپارتمان در شهرکرد - مولوی شرقی

آپارتمان 103 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 307,000,000
قیمت متری: 2,950,000
آژانس: اطلاعات املاک استان
کد ملک: 4192200
تاریخ: 1397/08/13

لطفا منتظر بمانید...